در آخرین جلسه مجمع فوتبال ایران در سال ١٣٩٩،

پس از رأی گیری در هیئت رئیسه ، با کسب بالاترین آرای کسب شده،
آقای (( دکتر ابوذر شهپری )) با حفظ سمت مدیریت عاملی در تعاونی مسکن فوتبال ایران،
به عنوان ((رئیس کمیته اقتصادی کانون مربیان فوتبال ایران)) انتخاب شد.
-دکتر بیژن ذوالفقارنسب ضمن ابراز خرسندی از این انتخاب دکتر شهپری را جوانی پویا ، پرانرژی و خستگی ناپذیر و همچنین مدیری لایق و توانمند دانست،
ذوالفقار نسب سال ١۴٠٠ را با حضور دکتر شهپری به عنوان رئیس کمیته اقتصادی، سال پیشرفت اقتصادی جامعه ی فوتبال و کانون مربیان دانست، ایشان خاطر نشان کردند ، دکتر شهپری همچون سوابق مدیریتی خود به عنوان فرمانده گردان مهندسی ستاد نزسا، سازمان بهزیستی، هلدینگ بین المللی برج سازان بیم، مدیرعاملی درتعاونی مسکن سپاه ، مدیریت در تعاونی مسکن پزشکان کشور، و پروژه های بزرگ اجرائی راه سازی ، مسکن ، شهرسازی، و پروژه های اقتصادی و… ایشان را مدیری جهادی و اجرائی معرفی نمود و تخصص مهندسی ایشان را کمک به اقتصاد جامعه فوتبال و کانون مربیان فوتبال ایران دانست.
-دکتر نیما نکیسا ملی پوش سابق فوتبال کشورمان و رئیس کمیته آموزش و استاد دانشگاه و مدرس نمونه ی کشوری، در مصاحبه با خبرگزاری مجمع، ضمن تبریک به این انتخاب، از دکتر شهپری به عنوان مدیری اجرایی در راستای مهندسی و اقتصادی یاد کرد و انتخاب ایشان را منشأ پیشرفت اقتصادی فوتبال ایران بلاخاص کانون مربیان دانست.
-نادر فریاد شیران پیشکسوت فوتبال کشورمون، نیز با ابراز خوشحالی از انتخاب مناسب و به جای دکتر ابوذر شهپری، عضویت رسمی ایشان را در جامعه فوتبال تبریک گفت.
-ناصری نیز ضمن تبریک به همکاران خود اشاره ای به مسئولیت پذیری دکتر شهپری در امور اجتماعی نمود، و ایشان را فردی مدیر و مدبر ، و جوانی پرتلاش و خستگی ناپذیر با تیم اجرائی قدرتمندش در زمینه ی مهندسی و اقتصادی معرفی کرد، و انتخاب ایشان را به جامعه فوتبال تبریک گفت.