جلسه پرسش و پاسخ با دکتر سعید محمد

تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | ساعت: ۱۳:۴۷

مصاحبه دکتر محمد در خصوص تولید کتابهای آموزشی   رئیس دانشگاه ازاد تهران شمال گفت: یکی از مهم‌ترین مسایل این است که باور کنیم تمام ظرفیت‌های جهانی در مسیر این جدال دارد استفاده می‌شود. خالدی تشریح کرد: نگرانی کرونا امروز برای تمامی ما به شکلی است که به اسایش و ارامش کاری نداریم، تنها به […]