گفتگوی دکتر ابوذر شهپری با شبکه ایران کالا

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | ساعت: ۱۳:۰۱

 

صحبت های جنجالی دکتر ابوذر شهپری در مورد قرارداد ننگین ویلموتس

 

 


 

مخالفت 18 ساله دولت و مجلس  با خصوصی سازی از زبان دکتر ابوذر شهپری

عضو انجمن اقتصاددانان ایران

 

 


 

عدم شفافیت مالی و بدهی باشگاه ها از زبان دکتر ابوذر شهپری

عضو انجمن اقتصاددانان ایران

 

 

 


شایسته سالاری در مدیران دولت دوازدهم نیست!

دکتر ابوذر شهپری

عضو انجمن اقتصاددانان ایران

 


 

مدیر عامل تعاونی مسکن مربیان فوتبال ایران

دکتر ابوذر شهپری

عضو انجمن اقتصاددانان ایران

 

 


 

صنعت ورزش

از زبان دکتر ابوذر شهپری

عضو انجمن اقتصاددانان ایران