دیاباته جای قایدی را در ترکیب ثابت استقلال می‌گیرد

بدنبال غیبت «مهدی قایدی» در تمرینات اخیر استقلال به نظر می‌رسد «شیخ دیاباته» جای او را در ترکیب ثابت بگیرد.

ر روزهای اخیر غیبت مهدی قایدی در تمرینات استقلال، بیش از هر بازیکن دیگری به چشم آمده و اگرچه گفته‌ می‌شود این بازیکن به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش ناراحت است و به همین علت پس از بازی با سپاهان در تمرینات آبی‌پوشان شرکت نمی‌کند اما مربیان استقلال اعلام کرده‌اند قایدی سرماخورده است و با هماهنگی مربیان در تمرینات حضور پیدا نمی کند.