امام صادق (علیه السلام):

تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | ساعت: ۰۸:۴۲

 

خواب روزه دار عبادت.
خاموشی او تسبیح.
عمل وی پذیرفته شده
و دعای او مستجاب است.

فرارسیدن ماه مهمانی خدا گرامی باد