پروژه های تجاری و فرهنگی

پروژه های تجاری و فرهنگی هلدینگ بیم

نام پروژه: تعاونی مسکن فوتبال
تعداد واحد پروژه: 1000 متر مربع
تعداد طبقات: 10 تا 15 طبقه
زمان تحویل: تحویل داده شده
متراژ واحد ها:


مدیر و مجری پروژه های سالن های ورزشی بالای 1000 تا 2000 متری

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 • نیشابور
 • شیروان
 • تبریز
 • اهواز
 • خمینی شهر
 • دماوند
 • زاهدان
 • ارومیه
 • میبد یزد
 • یزد
 • زنجان

 

مدیر و مجری پروژه های آشپزخانه های صنعتی بزرگ بالای 1000 متر

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 • اهواز
 • نیشابور
 • خراسان شمالی
 • خمینی شهر
 • ارومیه
 • میبد یزد
 • یزد
 • اسلام آباد

 

مدیر و مجری پروژه های حمام های بالای 1000 تا 2000 متر

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 • شیروان
 • گیلان غرب
 • خمینی شهر
 • ارومیه
 • اهواز
 • کرمانشاه

 

مدیر و مجری پروژه های مخازن آب و آبرسانی شهرکی با ظرفیت 1000 خانوار

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 • فارس
 • ارومیه
 • یزد

 

مدیر و مجری پروژه های سیستم های پیشرفته فاضلاب شهرکی با ظرفیت 1000 خانوار

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 • کازرون
 • ارومیه
 • یزد
 • کرمانشاه
 • اهواز