پروژه های بیمارستانی

پروژه های بیمارستانی هلدینگ بیم

نام پروژه: مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستانی
تعداد واحد پروژه: 350 متر مربع
تعداد طبقات: 9 واحد بیمارستان تخصصی 17 واحد بیمارستان صحرابی
زمان تحویل: تحویل داده شده
متراژ واحد ها:


مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستان نبی اکرم(ص)

سیستان و بلوچستان – زاهدن

مساحت 350 متر مربع

9 واحد بیمارستان تخصصی

17 واحد بیمارستان صحرابی

 

 

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستان امام حسین(ع)

کرمانشاه

استفاده شده از بهترین

مصالح و طراحی

 

 

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستان شهید بقایی

اهواز

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 

 

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستانی ا… صدوقی

یزد (زیربنای 45000 متر مربع)

زیربنای 45000 متر مربع

مساحت 50000 متر مربع

 

 

مدیر و مجری پروژه احداث بیمارستانی امام حسین(ع) تهران

مشهد(564 تختخوابی)

زیر بنای 52000 متر مربع

564 تختخواب