پروژه های مسکونی

پروژه های تپروژه های مسکونی هلدینگ بیم

نام پروژه: مدیر و مجری پروژه احداث 1400
تعداد واحد پروژه: 868000 مترمربع
تعداد طبقات: 10 تا 30
زمان تحویل: تحویل داده شده
متراژ واحد ها:


 

مدیر و مجری پروژه احداث 1400 واحدی شهید خرازی منطقه 22 تهران مدیر و مجری پروژه احداث 1400 واحدی شهید خرازی منطقه 22 تهران

مدیر و مجری پروژه احداث 1400 واحدی شهید خرازی منطقه 22 تهران

زیربنا: 868000 مترمربع

مساحت: 868000 مترمربع

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 

 

مدیر و مجری پروژه احداث 200 واحدی پردیس اهواز

مدیر و مجری پروژه احداث 200 واحدی پردیس اهواز

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 

 

مدیر و مجری پروژه احداث 140 واحدی پردیس البرز

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 

 

مدیر و مجری پروژه احداث 120 واحدی مورچه خورت اصفهان

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

 

 

مدیر و مجری پروژه احداث 1400 واحدی شهید خرازی منطثه 22 تهران

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی

استان تهران 1800 متر مربع استان البرز 3000 متر مربع
استان کرمانشاه 3000 متر مربع استان فارس 2500 متر مربع
استان کردستان 850 متر مربع استان خراسان شمالی 3000 متر مربع
استان خوزستان 1500 متر مربع استان یزد 6400 متر مربع
استان سیستان و بلوچستان 3000 متر مربع استان اضفهان 2000 متر مربع
استان هرمزگان 10000 متر مربع استان مازندران 3400 متر مربع
استان آذربایجان غربی 800 متر مربع استان زنجان 1500 متر مربع
استان قم 2850 متر مربع

 

 

 

مدیر و مجری پروژه های شهرک سازی و محوطه سازی در استان مازندران

استفاده شده از بهترین مصالح و طراحی